O predavatelju

Žiga Iztok Remec

Diplomiral je na Biotehniški fakulteti smer Biologija – Raziskovalna smer. Po študiju se je leta 2008 zaposlil na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko (KIMG) na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana, kjer je tudi opravil strokovni izpit. Na KIMG se je ukvarjal s citogenetiko in fluorescentno in-situ hibridizacijo (FISH), kasneje pa tudi s primerjalno genomsko hibridizacijo z mikromrežami (aCGH), na področju predrojstne diagnostike. Leta 2016 se je zaposlil na Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike v Ljubljani na področju diagnostike presnovnih motenj. Tu se je spoznal z različnimi kromatografskimi tehnikami, predvsem z masno spektrometrijo in plinsko kromatografijo za detekcijo presnovkov v različnih fizioloških vzorcih. Kot analitik sodeluje pri razvoju in uvajanju novih metod za diagnostiko presnovnih bolezni ter pri interpretaciji rezultatov. Leta 2018 je aktivno sodeloval pri vpeljavi nacionalnega programa za razširjeno presejalno testiranje novorojencev v Sloveniji, ki ga izvajajo na KISLD. Leta 2019 se je vpisal na doktorski študij Biomedicina na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja diagnostike presnovnih motenj in presejalnega testiranja novorojencev. Izvaja potrditveno genetsko diagnostiko za presejalno testiranje novorojencev. Skrbi za nadzor in vzdrževanje analitskih sistemov in za zagotavljanje kakovosti preiskav. Sodeluje tudi pri izobraževanju sodelavcev, študentov in specializantov ter sodeluje s kliniki pri konzultacijah v interdisciplinarnih zdravstvenih skupinah.