Splošne informacije

Uradni jeziki:
slovenščina, angleščina (brez tolmačenja)

Polna kotizacija vključuje:
• vstop na predavanja izbranega kongresa/simpozija
• kongresno gradivo
• ogled razstave
• postrežbo med odmori
• družabno srečanje z večerjo 19. septembra 2022

Dnevna kotizacija vključuje:
• vstop na predavanja izbranega dne in izbranega kongresa/simpozija
• ogled razstave
• kongresno gradivo
• postrežbo med odmori izbranega dne
*Doplačilo za večerjo (19. septembra 2022): 50 EUR

Kongresna recepcija:
Kongresna recepcija bo odprta v
ponedeljek, 19. septembra 2022, od 8.00 do 19.00
torek, 20. septembra 2022, od 8.00 do 18.00

Imenske priponke:
Ob prijavi prejmejo vsi udeleženci imenske priponke. Vse udeležence prosimo, da nosijo priponke ves čas kongresa ter med družabnim programom.

Potrdilo o udeležbi:
Vsi prijavljeni udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na kongresni recepciji v torek, 20. septembra 2022, udeleženci z dnevno kotizacijo pa na koncu dneva udeležbe.

SILM točke:
6. slovenski kongres klinične kemije z mednarodno udeležbo; dvodnevna udeležba: točke bodo dodeljene naknadno
6. slovenski kongres klinične kemije z mednarodno udeležbo; enodnevna udeležba: točke bodo dodeljene naknadno

Odmori s kavo:
Odmori s kavo so vključeni v kotizacijo in bodo potekali v preddverju kongresnih dvoran.

Razstava:
Razstava se nahaja v preddverju kongresnih dvoran Evropa.

Večerja s podelitvijo društvenih priznanj:
Kongresna večerja je všteta v ceno polne kotizacije. Udeleženci s študentsko ali dnevno kotizacijo se lahko večerje udeležijo z doplačilom 50 EUR.