Navodila za oblikovanje plakata

Plakata ne pošiljajte vnaprej po pošti, temveč naj ga na konferenco fizično dostavi glavni avtor (ki ga predstavi). Na vrhu plakata navedite v krepkem tisku velikosti okoli 2,5 do 3 cm naslov prispevka, ime(na) avtorja(ev) in njihove ustanove. Likovna oprema in napis naj bosta dovolj velika in razločna za berljivost z razdalje 1,5 m.

Navodila za oblikovanje plakata: PDF

Ogled plakata

Glavne avtorje prosimo, da so v času, dodeljenem za ogled plakatov/prispevkov, in med odmori za kavo na voljo za vprašanja oz. diskusijo pri svojih plakatih.