Povzetki

Vabimo Vas, da aktivno sodelujete s predstavitvijo Vašega dela v obliki povzetkov in postrov.

Povezavi do prijavnic in navodila za pripravo povzetkov so dostopna v nadaljevanju besedila oz. v zavihku "Oddaja povzetkov" za izbrani kongres.

Priprava povzetka

 

Teme kongresa KKLM

 1. Tekoče biopsije v laboratorijski medicini: trenutno stanje in obeti za prihodnost / Liquid biopsies in laboratory medicine: current status and future perspectives
 2. Sekcija mladih v laboratorijski medicini / Young Scientists in Laboratory Medicine
 3. Novosti v laboratorijski diagnostiki ledvičnih obolenj / Insights/updates in Laboratory Medicine of Kidney Diseases
 4. Izzivi laboratorijske medicine pri obravnavi ščitničnih obolenj / The challenges of laboratory medicine in the management of thyroid diseases

 

Teme kongresa ITLM

 1. Izzivi urgentne laboratorijske medicine / Challenges of Emergency Laboratory Medicine
 2. Primeri dobrih laboratorijskih praks / Examples of good laboratory practices
 3. Proste teme / Free topics


Oddaja povzetkov

 • Avtorji so vabljeni, da oddajo povzetke o kateri koli navedeni temi.
 • Vse povzetke pregledajo in ovrednotijo člani Znanstvenega odbora.
 • Potrjeni povzetki bodo objavljeni v kongresni publikaciji/zborniku oz. reviji Laboratorijska medicina.
 • Vsak glavni avtor lahko odda/predstavi največ dva povzetka.

 

Navodila za pripravo povzetka

 

Rok za oddajo povzetkov

 • Rok za oddajo povzetkov je 3. maj 2022.
 • Potrditev prejetja povzetka bo avtorju poslana elektronsko do 31. maja 2022.
 • Organizatorji bodo objavili samo izvlečke avtorjev, ki bodo kotizacijo poravnali do 15. julija 2022.

 

Vrsta predstavitve

Znanstveni odbor odloči, ali bo prispevek predstavljen ustno ali kot plakat. Prosimo, da na spletnem obrazcu za oddajo povzetkov označite predvideno vrsto predstavitve. Dodeljeni čas vsake ustne predstavitve je razviden iz programa. Predavatelje prosimo, da se držijo dodeljenega časovnega okvira.

 

Kontakt

Ob kakršnih koli vprašanjih glede oddaje povzetkov se obrnite na abstract@cd-cc.si.

 

Oddaja povzetka

 

Vsi povzetki morajo biti oddani izključno s spletnim obrazcem

Potrditev sprejetja povzetka bo avtorju takoj poslana elektronsko. Če potrditve v 24 urah ne prejmete, najprej preverite neželeno e-pošto, zatem pa nas o tem obvestite na abstract@cd-cc.si.

Vse komuniciranje v zvezi z povzetkom bo naslovljeno na avtorjev elektronski naslov.

Navodila za predavatelje

V Projekcijskem centru boste lahko opravili poskusno projekcijo in dobili morebitna dodatna navodila v zvezi z vašo predstavitvijo. Sprejete bodo samo prezentacije na USB pomnilniških enotah. Pri pripravi prezentacije je priporočljiva uporaba najnovejše različice MS PowerPoint. Za prezentacije, pripravljene z uporabo starejših različic, odgovarja avtor sam. Svoje gradivo za projekcijo oddajte tehniku vsaj štiri uri pred predstavitvijo.

 

Upoštevajte sledeče:
    •    Lastni prenosniki niso dovoljeni.
    •    Predavanja bodo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku.
    •    Simultano prevajanje ne bo zagotovljeno.
    •    Vse projekcije morajo biti v angleščini  (ne velja za 6. Slovenski kongres inženirjev in tehnikov laboratorijske medicine)

Navodila za oblikovanje plakata

Plakata ne pošiljajte vnaprej po pošti, temveč naj ga na konferenco fizično dostavi glavni avtor (ki ga predstavi). Na vrhu plakata navedite v krepkem tisku velikosti okoli 2,5 do 3 cm naslov prispevka, ime(na) avtorja(ev) in njihove ustanove. Likovna oprema in napis naj bosta dovolj velika in razločna za berljivost z razdalje 1,5 m.

Navodila za oblikovanje plakata: PDF

Ogled plakata

Glavne avtorje prosimo, da so v času, dodeljenem za ogled plakatov/prispevkov, in med odmori za kavo na voljo za vprašanja oz. diskusijo pri svojih plakatih.