O predavatelju

Vesna Gorenjak

Vesna Gorenjak se je oktobra leta 2010 vpisala na Fakulteto za farmacijo, v enoviti magistrski študijski program Farmacija. Študijsko leto 2013-2014 je v okviru študijske izmenjave Erasmus opravila na Fakulteti za Farmacijo v Montpellierju, Francija. S programom za mobilnost je sodelovala tudi med študijsko prakso v Parizu in prostovoljnim raziskovalnim delom, ki ga je opravljala v francoskem inštitutu za zdravje in medicinske raziskave INSERM v Nancyju, Francija. Po študiju, ki ga je leta 2016 zaključila z uspešnim zagovorom magistrske naloge » Preučevanje interference natrijevega metamizolata v analiznih postopkih z vključeno Trinderjevo reakcijo « pod mentorstvom prof. dr. Darka Černeta, se je istega leta vpisala na doktorski študijski program smeri Biologija, zdravje in okolje fakultete Lorraine v Nancyju. Raziskovalno delo z naslovom » Pristopi personalizirane medicine za raziskovanje in uporabo novih biomarkerjev « je opravljala na inštitutu INSERM pod mentorstvom dr. Sophie Visvikis-Siest. Ukvarjala se je z uporabo genetskih in epigenetskih študij za odkrivanje novih biomarkerjev, ki bi izboljšali zgodnje odkrivanje podvrženosti za kronične bolezni. Prav tako je raziskovala že obstojoče biomarkerje: telomere, VEGF-A, TREM2, in preučevala njihov potencial za nadaljno uporabo v diagnostiki kroničnih bolezni. Tekom doktorskega študija je v okviru mednarodnega progama The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) v letu 2018 delala na oddelku za molekularno biologijo diagnostičnega podjetja Randox v Crumlinu, Združeno kraljestvo, kjer je sodelovala v razvoju rekombinantnih monoklonskih protiteles. Doktorsko delo je uspešno zagovarjala oktobra 2019. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na oddelku za Toksikologijo v Sandozu. Občasno dela kot predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Rezultati njenega raziskovalnega dela so trenutno objavljeni v dvanajstih znanstvenih publikacijah v različnih mednarodnih strokovno- znanstvenih revijah.