O predavatelju

Vanja Čuk

Diplomirala je na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina. Po študiju se je zaposlila na Inštitutu za sodno medicino na Medicinski fakulteti, kjer je opravila tudi strokovni izpit. Po dveh letih se je zaposlila na Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike v Ljubljani na področju presnovnih motenj. Tu se je spoznala z različnimi kromatografskimi tehnikami, predvsem z masno spektrometrijo za detekcijo presnovkov v različnih fizioloških vzorcih. Tekom dela se je vpisala na študij druge stopnje in pridobila naziv magistre laboratorijske biomedicine. Kot analitik sodeluje pri razvoju in uvajanju novih metod za diagnostiko presnovnih bolezni ter interpretaciji rezultatov. Leta 2018 je aktivno sodelovala pri vpeljavi programa za razširjeno presejanje novorojencev v Sloveniji, ki ga izvajajo v laboratoriju. Skrbi za nadzor in vzdrževanje analitskih sistemov in za zagotavljanje kakovosti preiskav. Sodeluje tudi pri izobraževanju sodelavcev in študentov ter sodeluje s kliniki pri konzultacijah v interdisciplinarnih zdravstvenih skupinah.