O predavatelju

Tina Levstek

Tina Levstek je končala študij Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani. Magistrsko nalogo je opravila pod mentorstvom prof. dr. Janje Marc, spec. med. biokem. in somentorstvom doc. dr. Janje Zupan na področju osteogenega potenciala kostnih in mišičnih mezenhimskih matičnih/stromalnih celic. Tekom študija je opravila Erasmus+ izmenjavo na Ludwig Boltzmann inštitutu za eksperimentalno in klinično travmatologijo na Dunaju pod mentorstvom dr. Darje Marolt Presen in prof. dr. Heinza Redla, kjer je pridobila izkušnje iz kostnega inženirstva in gojenja matičnih/stromalnih celic v 2D in 3D kulturah. Po končanem pripravništvu se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko, Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer pod mentorstvom prof. dr. Katarine Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. genet. opravlja doktorat na področju bioloških označevalcev razvoja in napredovanja nefropatije pri Fabryjevi bolezni. Vpletena je tudi v raziskovalno delo na področju ateroskleroze pri bolnikih z zelo povišanimi vrednostmi lipoproteina(a). Izvoljena je bila tudi v naziv asistentke za področje Biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti, Univerze v Ljubljani.