O predavatelju

Štefka Krivec

Asist. mag. Štefka Krivec, mag. farm., spec. med. biokem., EuSpLM, je predstojnica Oddelka za laboratorijsko medicino v Splošni bolnišnici Celje.

Po končani Gimnaziji v Celju je leta 1984 diplomirala na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Farmacija Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila v laboratoriju SB Celje, opravila strokovni izpit in leta 1987 zaključila dvoletni podiplomski študij Klinična laboratorijska diagnostika na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Leta 1990 je opravila specialistični izpit s področja medicinske biokemije, leta 2000 pa na Fakulteti za farmacijo zagovarjala magistrsko delo s tega področja.

Štefka Krivec je članica NO SZKKLM in predsednica Komisije za izobraževanje pri SZKKLM, v sklopu katere že 24 let organizira strokovno izobraževanje za analitike, inženirje in tehnike v laboratorijski medicini in je urednica publikacij, ki izidejo sočasno. Je članica Častnega razsodišča ZLMS in opravlja strokovne nadzore s svetovanjem pri članih zbornice. V preteklosti je kot zunanja presojevalka opravljala preglede laboratorijev s področja laboratorijske medicine in sodelovala v nekaj delovnih skupinah MZ ali RSK za laboratorijsko diagnostiko.

Kot dolgoletna predstojnica laboratorija v SB Celje se zavzema za ugled stroke tako v matični ustanovi kot širše, ukvarja se s strokovnim in raziskovalnim delom, aktivno in pasivno se udeležuje kongresov, simpozijev, konferenc in drugih strokovnih srečanj s področja laboratorijske medicine. Obdobno organizira strokovna srečanja SZKKLM, ukvarja pa se tudi s pedagoškim delom kot mentorica specializantom iz medicinske biokemije, študentom laboratorijske biomedicine, pripravnikom in kot somentorica pri diplomskih in magistrskih delih.