O predavatelju

Rok Kogovšek

Po končani gimnaziji v Kranju je šolanje nadaljeval na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, na prvi in drugi bolonjski stopnji Univerzitetnega programa laboratorijske biomedicine. Leta 2017 je magistriral z zagovorom magistrskega dela Primerjava različnih rekombinantnih proteinov za diagnostiko alergij na strup čebele in ose. Pripravništvo je opravljal v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko Univerzitetne klinike Golnik in ga zaključil s strokovnim izpitom na Ministrstvu za zdravje. Nato se je zaposlil v Laboratoriju za Klinično biokemijo in hematologijo Univerzitetne klinike Golnik, kjer trenutno opravlja specialistično usposabljanje s področja laboratorijske medicine.

Od leta 2017 je član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM). Pri Zbornici laboratorijske medicine Slovenije je urednik spletne strani. Leta 2022 je bil imenovan v delovno skupino Young Scientists pri Evropski zvezi klinične kemije in laboratorijske medicine (EFLM).