O predavatelju

Mojca Krivec 

Mojca Krivec, mag. lab. biomed., je po končani srednješolski izobrazbi na Gimnaziji in srednji šoli za kemijo in farmacijo Ruše ter pridobitvi naziva zlate maturantke nadaljevala pot na Fakulteti za farmacijo, kjer je diplomirala in magistrirala s področja laboratorijske biomedicine s pohvalo in priznanjem fakultete. Zaradi želje po izpopolnjevanju znanja je tekom študija opravljala volontersko delo v 24-urnem laboratoriju v UKC Ljubljana in kasneje opravila pripravništvo v Laboratoriju za hemostaziologijo v UKC Maribor. Tekom pripravništva je svoje raziskovalno magistrsko delo osredotočila na temo nevtralizacije dabigatrana z idarucizumabom v pogojih in vitro, na podlagi katere so bili izdelani izvlečki vsebin za kongres v Benetkah. Od leta 2018 je zaposlena v Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za laboratorijsko medicino. Sodeluje na področju hematološkega, urinskega, koagulacijskega laboratorija ter Enoti za odvzem krvi. Pri svojem delu sodeluje tudi pri uvajanju pripravnikov v delo s področja laboratorijske biomedicine.