O predavatelju

Mirjana Kunaj

Mirjana Kunaj je rojena 31. 10. 1974 v Celju. Po končani Srednji tehniški šoli v Celju - smer kemijski tehnik, je šolanje nadaljevala na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani in leta 1997 zaključila  višješolski študij farmacije - smer medicinska biokemija. S 1. julijem leta 1997 je začela s pripravništvom v Centralnem laboratoriju Splošne bolnišnice Celje in nadaljevala na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijo krvi Ljubljana (ZTM). Na ZTM je dobila zaposlitev za nedoločen čas in opravila Transfuzijski tečaj. Zaradi preoblikovanja višješolskega študija v visokošolski študijski program se je leta 2002 vpisala na dopolnilni visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska biomedicina (ob delu). Študij je zaključila decembra 2003 in pridobila naziv dipl. inženirka laboratorijske biomedicine. Oktobra leta 2003 je začela z zaposlitvijo  na Oddelku za laboratorijsko medicino v Splošni bolnišnici Celje. Aprila leta 2008 je zaradi delovnih izkušenj v transfuzijski medicini sprejela delovno mesto v laboratorijih Transfuzijskega centra Splošne bolnišnice Celje. Leta 2009 je bila sprejeta na podiplomski magistrski študij laboratorijske biomedicine in ga januarja 2014 zaključila. Na Transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje je zaposlena še danes.