O predavatelju

Meta Zupančič

Asist. Meta Zupančič je magistrica laboratorijske biomedicine. Magistrirala je leta 2017 z magistrsko nalogo »Validacija metode za določanje globulina GC v serumu in njegov pomen pri bolnikih s sepso«. Raziskovalni del magistrske naloge je opravljala prek projekta CEEPUS na raziskovalnem inštitutu Janos Szentagothai Univerze v Pecsu. Leta 2018 se je zaposlila kot analitik na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišince Jesenice, kjer primarno skrbi za področji urinske analitike in hematologije. Kasneje istega leta se je vpisala na doktorski študij Biomedicina na Fakulteti za Farmacijo, kjer pod mentorstvom prof. Dr. Janje Marc preučuje učinke statinov in sartanov na endotelijske celice žilne stene. V raziskovalnih projektih in pri mentorstvu pa sodeluje tudi v svoji primarni ustanovi, kjer je bila leta 2019 izvoljena v naziv asistent.