O predavatelju

Marsel Bratuša

Marsel Bratuša je obiskoval srednjo šolo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Po zaključeni gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za farmacijo, Univerza v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina. Leta 2011 se je pridružil raziskovalni skupini na Katedri za fizikalno kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani. Raziskovalno delo je zaključil z raziskovalnim poročilom Vezanje fluoridnih ionov na katinoske polielektrolite (ionene) v vodi pod mentorstvom prof. dr. Barbare Hribar-Lee in somentorstvom dr. Mihe Lukšiča, za katerega je prejel tudi fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2017 je zaključil magistrski študij z zagovorom magistrske naloge Vrednotenje pretočne citometrije kot presejalne metode za odkrivanje bakteriurije pod mentorstvom prof. dr. Janje Marc in somentorstvom dr. Pike Meško Brguljan.

Po končani prvi bolonjski stopnji študija je opravil pripravništvo v laboratoriju Zdravstvenega doma Ormož in strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje. Po zaključku pripravništva se je zaposlil v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo Univerzitetne klinike Golnik, kjer sedaj opravlja specialistično usposabljanje s področja medicinske biokemije. Od leta 2017 je član Komisije za spletno stran Slovenskega združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

 

Bibliografija: Marsel Bratuša (cobiss.net)