O predavatelju

Manca Ogrič

Manca Ogrič se je po končani gimnaziji Jurija Vege v Idriji vpisala na Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina. Leta 2013 je zaključila magistrski študij z zagovorom magistrske naloge Iskanje transkripcijskih dejavnikov vpletenih v izražanje gena RANKL v osteoblastnih celičnih kulturah pod mentorstvom prof. dr. Janje Marc. Za omenjeno nalogo je prejela Prešernovo nagrado Fakultete za farmacijo.

Po končanem študiju je opravila pripravništvo v laboratoriju Zdravstvenega doma v Idriji in strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje. Po zaključku pripravništva je bila eno leto zaposlena v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko Univerzitetne klinike Golnik.

Leta 2015 se je kot mlada raziskovalka zaposlila v UKC Ljubljana, na Kliničnem oddelku za revmatologijo v Laboratoriju za imunologijo revmatizma. Leta 2020 je pod mentorstvom izr. prof. dr. Saše Čučnik in somentorice prof. dr. Sonje Praprotnik doktorirala z doktorsko nalogo Imunogenost infliksimaba in adalimumaba ter njun vpliv na vnetno stimulirane endotelijske celice koronarne arterije. Po zaključku doktorata je ostala v Laboratoriju za imunologijo revmatizma, kjer trenutno deluje tako na področju raziskovalnega dela kot tudi na področju laboratorijske diagnostike sistemskih vezivno tkivnih avtoimunskih bolezni.