O predavatelju

Katarina Trebušak Podkrajšek

Katarina Trebušak Podkrajšek je redna profesorica medicinske biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri izvedbi dodiplomskega študija na Medicinski fakulteti in Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ter podiplomskega študija Biomedicine. Bila je mentorica številnim doktorskim in magistrskim študentom. Na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko Medicinske fakultete v Ljubljani vodi raziskovalno usmerjen Laboratorij za translacijsko medicinsko biokemijo. Poleg tega je dopolnilno zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani in sicer v Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko, kjer se ukvarja predvsem z genetsko diagnostiko, ki temelji na sekvenciranju naslednje generacije. Je specialistka iz dveh področij, in sicer medicinske biokemije (EuSpLM) in laboratorijske medicinske genetike (ErCLG).

Glavna področja njenega raziskovanja so medicinska genetika, medicinska biokemija in laboratorijska medicina. Sodelovala je pri številnih uspešno zaključenih slovenskih ali mednarodnih raziskovalnih projektih, trenutno je vključena v šest raziskovalnih projektov. Njena bibliografija obsega 79 znanstvenih in strokovnih člankov, njen h-indeks je 18. Aktivno je vključena v slovenska in mednarodna strokovna združenja, med drugim je glavna urednica revije Laboratorijska medicina, ki jo izdaja Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, in predsednica Komisije za izobraževanje pri Zbornici za laboratorijsko medicino Slovenije.