O predavatelju

Karmen Janša

Sem Karmen Janša, dr.med, spec. int. med. Diplomirala sem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specializirala sem iz interne medicine. Po fakulteti sem se zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice na Oddelku za interno medicino. Moje ožje interesno področje v okviru interne medicine je delo z osebami s sladkorno boleznijo. Od leta 2013 do 2017 sem bila v Splošni bolnišnici Jesenice strokovna direktorica. Na tem mestu sem se poglobljeno ukvarjala s kakovostjo in varnostjo v medicini, povezovanjem med različnimi nivoji zdravstvene oskrbe, digitalizacijo in optimizacijo kliničnih procesov ter njihovo koordinacijo. Sodelovala sem tudi v projektih Ministrstva za zdravje in razvila elektronski posvet med zdravstvenimi delavci. Od leta 2017 sem delno zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice kot specialistka in vodja diabetološke ambulante, delno pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Področju za analitiko in razvoj. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje se ukvarjam predvsem z razvojem kazalnikov kakovosti iz podatkov, ki jih pošiljajo izvajalci za obračun zdravstvenih storitev, in razvojem obračunskih modelov. Trenutno sodelujem v dveh projektih, pri vzpostavitvi celostnega upravljanja SPP za bolnišnične obravnave in v evropskem projektu o integrirani zdravstveni oskrbi Jadecare. Moji strokovni prispevki so predvsem na področju sladkorne bolezni in kakovosti ter varnosti v medicini.