O predavatelju

Jani Klavž

Izobrazba:

 • magister farmacije (FFA, Univerza v Ljubljani, 2007)
 • specialist medicinske biokemije (ZLMS, Ministrstvo za zdravje RS, 2014)

 

Zaposlitve:

 • Koroška lekarna (2008-2009)
 • UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Toksikološki laboratorij (2009 – )

 

Članstvo in zadolžitve v strokovnih organizacijah: 

 • Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM):
  - član (2010 – )
  - predsednik Komisije za spletno stran (2014 – )
  - član Izvršilnega odbora (2021 – )
  - vodja Delovne skupine za analitiko urina na prisotnost prepovedanih drog (2021 – )

 

 • The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT):
  - član (2010 – ) 

 

 • Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS):
  - član (2012 – )
  - delovni mentor specializantom medicinske biokemije (2016 – )
  - glavni mentor specializantom medicinske biokemije (2020 – )

 

 • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM):
  - član (2015 – ) 

 

 • European Workplace Drug Testing Society (EWDTS):
  - član (2017 – )

 

Področja delovanja:

 • spremljanje koncentracij zdravil (TDM)
 • klinična toksikologija
 • post mortem analitika
 • ledvična funkcija
 • sklopljene tehnike (plinska in tekočinska kromatografija, masna spektrometrija)

 

Strokovne publikacije: