O predavatelju

Ivica Avberšek Lužnik

Doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik je specialistka medicinske biokemije. Rojena je bila 21.05.1956 v Paki pri Velenju. Leta 1981 je končala univerzitetni študij farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Magistrirala je leta 1992 z magistrskim delom Izoencimi alkalne fosfataze. Leta 1994 je opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije in jeseni istega leta postala predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v Splošni bolnišnici Jesenice. V letu 2004 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vloga, pomen in diagnostična uporabnost osteoprotegerina pri ledvični osteodistrofiji. Od leta 2006 do leta 2015 je bila predsednica Zbornice laboratorijske medicine Slovenije. Bila je tudi  aktivna članica Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. Sodelovala je pri organizaciji strokovnih srečanj združenja in tudi pri izvajanju strokovnih izobraževanj za inženirje in tehnike laboratorijske medicine.  Funkcijo predstojnice laboratorija je opravljala do septembra 2020. Njena profesionalna kariera je vključevala tudi pedagoško delo. Na Fakulteti za farmacijo je od 1995 do 2006 delovala kot asistentka pri izvajanju laboratorijskih vaj na programu Laboratorijska biomedicina. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa je bila od leta 2007 dopolnilno zaposlena kot visokošolska učiteljica pri predmetu Biokemija in biofizika. Na tej fakulteti je bila tudi aktivna članica različnih komisij in štiri leta tudi predstojnica Katedre za predmete  temeljnega modula. S fakulteto je bila tesno povezana in je krajši čas opravljala tudi funkcijo dekanje. Svojo delovno obveznost je zaključila aprila 2021 in od tega trenutka dalje ima status upokojene visokošolske učiteljice, ki je še aktivna.