O predavatelju

Ivana Jurković Jakopanec

Naziv dipl. inž. lab. biomed. sem pridobila po končanem študiju na Zdravstvenem veleučilištu v Zagrebu. Diplomsko nalogo sem opravljala pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljiljane Šerman dr. med., integrativni psihoterapevt na Oddelku za biologijo Medicinske fakultete v Zagrebu z naslovom Izražanje transkripcijskega faktorja Elf5 v ekstraembrionalnih strukturah podgan (ang. Expression of Elf5 antigen in the extraembryonic tissues of pregnant rats). Pot izobrazbe sem nadaljevala na Biotehniški fakulteti Ljubljana na Oddelku za biologijo, kjer sem končala magistrski študij molekulske in funkcionalne biologije. Magistrsko nalogo sem opravljala na Oddelku za medicinsko genetiko pod mentorstvom asist.dr. Alenke Erjavec Škerget, univ.dipl.biol., specialistke laboratorijske medicinske genetike z naslovom Inaktivacija kromosoma X pri deklicah z motnjo v duševnem razvoju. Na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko SB dr. Jožeta Potrča Ptuj sem se leta 2017 zaposlila kot pripravnica. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu sem se na oddelku redno zaposlila. Usposobljena sem za opravljanje dela na vseh deloviščih oddelka (sprejem materiala, urinski laboratorij, hematološki laboratorij, imunološki laboratorij, biokemični laboratorij). Vključena sem v POCT tim oddelka, opravljam tudi naloge namestnika POCT koordinatorja. Veselim se sodelovanj v vseh novih izzivih na strokovnem področju, tako v timu kot samostojno.