O predavatelju

Irena Prodan Žitnik

Irena Prodan Žitnik se je rodila leta 1976 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2000 diplomirala in leta 2009 doktorirala pod mentorstvom zaslužne prof. dr. Jane Lukač Bajalo z disertacijo »Proučevanje vpliva motenj v presnovi galaktoze in laktazne persistence na razvoj raka jajčnikov«. Po diplomi se je leta 2000 zaposlila v podjetju Bayer Pharma, kjer je delala kot strokovna sodelavka na področju registracij in kliničnih testiranj. Od leta 2002 je zaposlena na Katedri za klinično biokemijo Fakultete za farmacijo, najprej kot mlada raziskovalka, od leta 2009 pa kot asistentka. Sodeluje pri vajah in seminarskih vajah na univerzitetnem študijskem programu Laboratorijska biomedicina, Enovitem magistrskem študijskem programu Farmacija, magistrskem študijskem programu Laboratorijska biomedicina in univerzitetnem študijskem programu Kozmetologija. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja s preučevanjem molekularnih vzrokov nekaterih bolezni z namenom odkrivanja novih diagnostičnih in prognostičnih označevalcev in s farmakogenomiko, v zadnjem času pa tudi s spremljanjem neželenih učinkov po cepljenju proti Covid-19. Od leta 2013 je zaposlena tudi v Laboratoriju za molekularno diagnostiko Fakultete za farmacijo. Leta 2022 je z uspešno opravljenim specialističnim izpitom končala specialistično usposabljanje in pridobila naziv specialistka medicinske biokemije. Je članica Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, kjer od leta 2021 sodeluje v izvršilnem odboru.