O predavatelju

Hermina Čibej

Srednjo šolo je zaključila kot farmacevtski tehnik in šolanje nadaljevala na Fakulteti za farmacijo. Leta 2005 je diplomirala na visokošolskem študiju laboratorijske biomedicine. Naslov naloge je bil Določanje celičnih označevalcev pri akutnih levkemijah. Istega leta se je zaposlila v Specializiranem hematološkem laboratoriju, kjer je zaposlena še danes na področju citogenetike. Med delom se je redno vpisala na Fakulteto za farmacijo in leta 2014 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Določanje klinično pomembnih kromosomskih preureditev pri nevroblastomu. Od leta 2009 je predsednica Hematološkega laboratorijskega združenja. Namen združenja je pridobivanje in širjenje znanja na področju laboratorijske diagnostike v hematologiji.