O predavatelju

Helena Poplašen

Sem Helena Poplašen, rojena 16. 6. 1989 v Slovenj Gradcu.

Srednjo kemijsko šolo v Novem mestu sem leta 2008 zaključila kot zlata maturantka in se vpisala na študij Laboratorijske biomedicine. Študij sem uspešno zaključila leta 2011. Pripravništvo sem opravljala v ZD Novo mesto in se po opravljenem strokovnem izpitu zaposlila na ZTM v Ljubljani (2012 - 2014), kjer sem svoje znanje dopolnila še s področja predtransfuzijskega testiranja in prenatalne diagnostike. Kasneje sem na Oddelku za molekularno biologijo na ZTM opravljala tudi magistrsko delo.

Med leti 2014 in 2017 sem bila zaposlena v diagnostičnem laboratoriju ZD Vrhnika in ob delu študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo smer Biokemija na 2. bolonjski stopnji.

Od leta 2018 sem zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na Oddelku za laboratorijske dejavnosti. Leta 2019 sem zaključila študij in pridobila naziv Magistrica biokemije. V želji po dopolnitvi znanja sem septembra 2021 pričela s Specializacijo iz medicinske biokemije.