O predavatelju

Evgenija Homšak

Doc.dr. Evgenija Homšak, mag.farm, spec.med.biokem., EuSpLM, je diplomirala na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, opravila specializacijo s področja medicinske biokemije (specialistka medicinske biokemije), končala magistrski podiplomski študij na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in končala doktorski podiplomski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2007 je registrirana kot evropska specialistka klinične kemije in laboratorijske medicine (EuSpLM). Je vodja laboratorija za diagnostiko hormonov in avtoimunskih bolezni na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Slovenija. Je registrirana raziskovalka v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in je bila/je aktivna v več raziskovalnih projektih, sodeluje na številnih strokovnih domačih in mednarodnih, evropskih, svetovnih srečanjih in kongresih kot predavateljica in kot članica/predsednica organizacijskih in znanstvenih odborov. Njeno raziskovanje sega na področje avtoimunosti, različnih bio-označevalcev in hormonske diagnostike. Objavila je več povzetkov in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah. Kot docentka in predstojnica Katedre za klinično biokemijo je aktivno vključena v izobraževalni proces na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. V letih 2007-2011 je bila tajnica, v letih 2011-2017 pa predsednica Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM). Od leta 2017 do 2021 je bila nacionalna predstavnica IFCC. Aktivna je tudi v Evropskem združenju za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (EFLM). V letih 2011-2017 je bila nacionalna predstavnica in članica znanstvenega in organizacijskega odbora organizacije EFLM za podiplomsko izobraževanje (EFLM Postdiplomski tečaji iz klinične kemije in laboratorijske medicine). Od leta 2015 je bila članica, od 2016 do 2019 pa je bila predsednica delovne skupine EFLM za stalno podiplomsko izobraževanje in kongrese (WG-CPE) pri EFLM odboru za izobraževanje in usposabljanje. Od januarja 2020 je predsednica strokovnega odbora EFLM (Professional Committee). Je tudi predsednica komisije za specializacijo pri Zbornici laboratorijske medicine Slovenije.