O predavatelju

Eva Fliser

Kot univerzitetni diplomiran inženir kemije je svoje prve delovne izkušnje pridobila na Zavodu za zdravstveno varstvo - Inštitutu za varstvo okolja v Mariboru. Nato se je zaposlila na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko v UKC Maribor in leta 2003 opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije. Deluje na področju splošne biokemije kot vodja Laboratorija za določevanje kovin in kot vodja Centralnega laboratorija, kjer je odgovorna za urgentne in neurgentne biokemijske preiskave. Je mentorica pripravnikom in specializantom medicinske biokemije.

Aktivno deluje v različnih organih laboratorijske medicine v Sloveniji. Od leta 2003 sodeluje v delovni skupini za arhiviranje pri RSK za laboratorijsko diagnostiko. Kot članica izvršnega odbora, nadzornega odbora ter kot predsednica Komisije za pripravništvo je vse od leta 2014 aktivna pri Zbornici laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS). Od vzpostavitve delovne skupine za predanalitiko pa je kot njena članica/predsednica aktivna tudi pri Slovenskem združenju za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM).