O predavatelju

Darko Černe

Darko Černe se je rodil 10. oktobra 1962 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1988 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. V obdobju od leta 1988 do 2005 je delal na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V tem času je opravil štiriletno strokovno izpopolnjevanje na področju medicinske biokemije in leta 1993 na Ministrstvu za zdravje uspešno opravil izpit in postal specialist medicinske biokemije. Leta 2002 je s področja medicinske biokemije na Fakulteti za farmacijo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Povezava med vsebnostjo sialinske kisline lipoproteina nizke gostote in razvojem ateroskleroze v koronarnih in karotidnih arterijah" pod mentorstvom zaslužne prof. dr. Jane Lukač Bajalo. Pomemben del raziskovalnega dela je bil opravljen na Medicinski univerzi v Gradcu pod vodstvom prof. dr. Güntherja Jürgensa. Leta 2003 je bil na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani izvoljen za docenta za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine. Druga zaposlitev (2005 do 2008) je bila na Visoki šoli za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem. Od leta 2008 do 2020 je bil zaposlen na Katedri za klinično biokemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Leta 2008 je bil izvoljen za izrednega profesorja, leta 2013 pa za rednega profesorja. Leta 2020 se je ponovno zaposlil na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Dopolnilno zaposlen ostaja na Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.