O predavatelju

Blaž Krhin

Izobrazba:

 • Diploma – II. bol. st. (Univerza v Ljubljani, FKKT, 1998)
 • Magisterij znanosti (Univerza v Ljubljani, FFA, 2004)
 • Doktorat znanosti - III. bol. st. (Univerza v Ljubljani, MF, 2016)
 • Specializacija iz medicinske biokemije (MZRS/ZLMS, 2004)
 • Podiplomski tečaj iz nuklearne medicine (Univerza v Ljubljani, MF, 2000)
 • EU Podiplomski tečaj iz radiofarmacije II, III (INSTN, Francija, 2001)

 

Zaposlitve:

 • UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino, Oddelek za klinično radiokemijo (1999 – 2009)
 • Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za laboratorijske dejavnosti (2009 – 2019)
 • Bolnišnica Sežana, Laboratorij – vodja (2016 – )
 • UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino, Oddelek za klinično radiokemijo – vodja (2019 – )

 

Članstvo in zadolžitve v strokovnih organizacijah:

 • Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM):
  - član (1999 – )
  - blagajnik (2005 – 2011)
  - tajnik (2011 – 2014)
  - član nadzornega odbora (2014 – 2017)
  - predsednik (2017 – 2021)
  - član izvršilnega odbora (2021 – )
 • Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS):
  - član (2000 – )
 • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM):
  - nacionalni predstavnik (2017 – 2021)
 • International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC):
  - nacionalni predstavnik (2021 – )
 • Slovensko združenje za nuklearno medicino (SZNM):
  - član (1999 – )

 

Posebne strokovne dejavnosti:

 • Strokovni sodelavec SNEQAS za področje ščitnice (2004 – )
 • Član ščitničnega konzilija Onkološkega inštituta (2011 – 2019)
 • Član strokovne skupine Onkološkega inštituta Ljubljana za pripravo Smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice (2016 – 2017)
 • Član strokovne skupine Onkološkega inštituta Ljubljana za pripravo posodobljenih Smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice (2019 – 2020)
 • Član strokovne skupine NIJZ za pripravo Smernic za zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalcev Slovenije z vitaminom D (2019 – )

 

Strokovne publikacije: