O predavatelju

Ana Ambruš

Po zaključenem šolanju na Gimnaziji Murska Sobota sem se vpisala v univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo. Ko sem diplomirala, sem se odločila, da se še naprej izobražujem na tem področju, zato sem se vpisala še v magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina. Tekom magistrskega študija sem skušala pridobivati čim več strokovnih izkušenj, zato sem kot študentka delala v Leku ter opravila počitniško prostovoljno delo v Laboratoriju za analitiko hormonov in tumorskih markerjev. Leta 2021 sem magistrirala z magistrsko nalogo Merjenje biokemičnih označevalcev kroničnega stresa pri reševalcih. Po končanem šolanju sem opravljala pripravništvo na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota in se po opravljenem strokovnem izpitu tudi zaposlila na omenjenem oddelku.